El creixement de l’ecoturisme i de les activitats físiques d’aventura a la natura (AFAN): elements per comprendre la situació actual a Espanya i el Brasil

Ana Márcia Silva

Humberto Luís de Deus Inácio

Javier Olivera Betrán

*Correspondència: Ana Márcia Silva amarciasi@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Márcia Silva, A., Luís de Deus Inácio, H., & Olivera Betrán, J. (2008). The growing of ecotourism and the practice of adventure physical activies in the nature (apan): elements to understand the actual situation on Spain and Brazil. Apunts. Educación Física y Deportes, 94, 45-53.

402Visites

Resum

Aquest article presenta algunes dades sobre el creixement de l’ecoturisme i en relació directa amb l’emergent difusió i implantació de les activitats físiques d’aventura a la natura (AFAN) en els àmbits territorials d’Espanya i el Brasil. Sobre aquestes dades, tractem d’identificar, en la producció acadèmica sobre el tema, els motius de l’increment de l’interès per aquestes activitats i les seves influències en l’ésser humà i en la naturalesa. L’ecoturisme és la dimensió del turisme que més creix, amb la consolidació de diferents tipus d’activitats físiques d’aventura a la natura. En aquest treball, l’ecoturisme s’interpreta com una articulació ètica i política entre les dimensions del medi ambient, de les relacions socials i de la subjectivitat humana, desenvolupada en espais naturals i tot iniciant una nova relació ser humà/naturalesa, ara no per la dominació sinó per la via de la interacció, en un procés de desenvolupament endogen afermat en l’autonomia de les poblacions involucrades.

Paraules clau: activitats físiques d’aventura a la natura, Brasil, ecoturisme, Espanya, home/naturalesa.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2008