El control del nivell d’activació dels esportistes: experiència en bàsquet d’alt rendiment

Dr. José María Buceta

Idioma de l’original

Citació

Buceta, J. M. (1994). El control del nivel de activación en los deportistas: experiencia en baloncesto de alto rendimiento. Apunts. Educación Física y Deportes, 35, 26-31.

440Visites

Resum

El nivell d’activació general dels esportistes es considera estretament relacionat amb el seu rendiment esportiu, constituint una de les variables psicològiques que més s’han estudiat en les especialitats individuals (control de l’ansietat), però amb escasses aportacions dels especialistes en aquest camp respecte als esports d’equip. En aquest article, l’autor tracta de definir els conceptes fonamentals per a l’estudi de l’activació en relació amb el rendiment esportiu en les especialitats col·lectives, tot suggerint, així mateix, línies per a l’anàlisi conductual d’aquesta variable i direccions que hauria de seguir la intervenció psicològica per al seu control.

Paraules clau: activació, ansietat, bàsquet, deportes de equipo, deportes de equipo, esports d'equip.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1994