El calendari esportiu. L’esforç de l’alta competició i la resistència del cos humà: Reflexions al voltant del dopatge

Guillermo Pérez

Idioma de l’original

Citació

Pérez Recio, G. (2001). Sport calendar. The effort of high competition and the human body resistance: reflections about doping. Apunts. Educación Física y Deportes, 64, 26-32.

396Visites

Resum

L’esport és, a més de moltes altres coses, una activitat on l’home explora els seus límits. Al llarg de la història de l’esport l’home ha anat descobrint els mecanismes de la seva adaptació a l’esforç físic i augmentant contínuament el seu rendiment. A l’article es descriuen els mecanismes i principis que afecten el cos humà i en què es basa l’entrenament esportiu. D’aquesta anàlisi es conclou que les dues vies que es fan servir per millorar el rendiment es basen en la millora contínua d’aquests dos aspectes: La curosa dosificació de la intensitat i el volum de l’entrenament. Posar el màxim de mitjans legals de recuperació possibles. També s’analitza l’evolució que ha sofert el calendari esportiu i com s’ha incrementat, tant el nombre de competicions, com la pressió per obtenir rècords. Aquest fenomen és molt més evident en els esports que més difusió tenen i que més mitjans econòmics mouen. El fenomen del dopatge no és nou, ni de bon tros, és tan antic com el mateix esport. Però l’increment de les competicions i l’exigència de rècords unit a les grans quantitats de diners i de reconeixement social dels resultats, situa l’esportista davant d’una pressió que pot incrementar les possibilitats d’optar per una tercera via no legal per augmentar el seu rendiment: el dopatge. Però si el mateix esport vol continuar mantenint la seva essència i no canviar per ser quelcom molt diferent a ell mateix (una mena de competició de substàncies químiques), cal establir els mecanismes que puguin ajudar a fer que aquesta espiral de necessitats no faci que el dopatge guanyi la partida. Al text s’exposen un seguit de consideracions i propostes que van en aquesta línia. Finalment, una idea que és important i que s’ha de repetir fins a la sacietat és que és perfectament possible rendir al màxim nivell sense dopar-se. Potser no tantes vegades, ni tan sovint ni tan aviat com es demana actualment en alguns esports, però moltes de les medalles actuals s’aconsegueixen sense haver de recórrer al dopatge.

Paraules clau: calendari esportiu, dopatge.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2001