El bàsquet: aportacions als objectius generals de l’Educació Física a Primària

María José Girela Rejón

Elisa Torre Ramos

David Cardenas Vélez

Idioma de l’original

Citació

Girela Rejón, M. J., Torre Ramos, E., & Cárdenas Vélez, D. (1999). Basketball: contribution to the general objectives of Physical Education in primary. Apunts. Educación Física y Deportes, 57, 32-36.

393Visites

Resum

Fins fa poc temps, els programes d’Educació Física estaven constituïts quasi exclusivament per continguts de caràcter esportiu, en els quals es primava el rendiment i l’eficàcia (producte). En un segon moment es passa a una programació oberta que es preocupa més pel procés pel qual passa l’alumne, que pels resultats que s’aconsegueixen al final. Aquesta nova forma d’entendre el currículum d’Educació Física porta a l’esport a una situació de desavantatge i discriminació respecte a altres activitats físiques ja que no se li reconeix la capacitat de contribuir positivament a la consecució de les finalitats educatives que propugna la reforma. El nostre propòsit és demostrar la validesa educativa de l’esport, i a través d’ella arribar a una posició intermèdia en la qual procés i producte siguin compatibles. Estem segurs que l’esport pot ser un mitjà adequat per assolir els objectius generals de l’àrea d’Educació Física en l’Educació Primària. Per a això hem escollit un esport, el bàsquet, i oferim unes activitats per a cada un dels objectius d’aquest cicle.

Paraules clau: bàsquet, educació, reforma.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 1999