Eficàcia ofensiva en situacions de desigualtat numèrica en l’handbol femení

Alejandro Trejo Silva

Antoni Planas Anzano

*Correspondència: Alejandro Trejo Silva tititrejo@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Trejo Silva, A., & Planas Anzano, A. (2018). Offensive Efficacy in Numerical Inequality Situations in Female Handball. Apunts. Educación Física y Deportes, 131, 95-107. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/1).131.07

595Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi va ser determinar si la major eficàcia ofensiva en les accions de desigualtat numèrica que transcorren durant un partit d’handbol adult femení és un indicador rellevant que pugui relacionar-se amb el resultat final (guanyador/perdedor) dels partits i la classificació final dels equips que van disputar el Campionat del Món femení sènior a Sèrbia 2013. L’anàlisi va incloure les nacions classificades del lloc 1 al 6 d’aquest torneig. Es van analitzar un total de 40 partits. Es va utilitzar la metodologia observacional, com a metodologia específica de desenvolupament d’aquesta recerca. Es va construir un instrument ad hoc per realitzar l’observació. Per al registre de dades, es va aplicar un instrument de registre a través del programari Lince 1.1. Les conclusions d’aquest treball van mostrar una relació significativa entre les accions ofensives efectuades en inferioritat i superioritat numèrica, i obtenir un resultat positiu, en la condició guanyador-perdedor d’un partit, però no així en el rànquing final del torneig. 

Paraules clau: desigualtat numèrica, eficacia, Handbol.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 25 de febrer de 2016

Acceptat: 17 novembre de 2016

Publicat: 1 de gener de 2016