Eficàcia i millora del desenvolupament psicomotor, l’autoconcepte i la socialització mitjançant un programa d’activitats físiques

Margarita Gomendio

Carmen Maganto

Idioma de l’original

Citació

Gomendio, M., & Maganto, C. (2000). Effectiveness and improvement in psichomotor development, selfconcept and socialization through a physical activity program. Apunts. Educación Física y Deportes, 61, 24-30.

418Visites

Resum

L’objectiu d’aquesta investigació és avaluar l’eficàcia d’un Programa d’Activitats Físiques per a la Infància, orientat al desenvolupament psicomotor, la millora de l’autoconcepte i el desenvolupament de la socialització. La intervenció, per al grup experimental, es va portar a terme durant el curs escolar, incorporada a l’activitat curricular, i va consistir en l’aplicació de 25 sessions seguint les consignes, l’execució i l’avaluació del programa esmentat. Es va realitzar un disseny multigrup de mesuraments repetits pretest-posttest amb grup de control. En la fase i posttest es van administrar els següents instruments d’avaluació: Perfil Psicomotor de Picq i Vayer, (1985), Escala de Percepció d’Autoconcepte de Villa i Auzmendi, (1992) i la Bateria de Socialització de Silva i Martorell, (1983). La mostra la constitueixen subjectes que exerciren la condició experimental i 24 subjectes que van ser assignats a la condició de control. Cada grup de subjectes pertanyia a un grup/aula de primer grau d’Ensenyament Obligatori amb edats d’entre 6 i 7 anys. Anàlisi i resultats. Es van realitzar anàlisis de covariància i el subprograma denominat T-test del paquet estadístic SPSS-PC, que van fer palès un efecte positiu del Programa d’Intervenció en Coordinació Dinàmica, Equilibri, Organització Espacial i Autoconcepte, i van disminuir els comportaments d’Apatia i Retraïment a l’aula en la interacció social amb iguals.

Paraules clau: avaluació, desenvolupament psicomotor, educació física.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2000