Eficàcia dels porters en els Jocs ODESUR i Campionat Panamericà d’Handbol al 2014

Andrés González-Ramírez

Sergio Gustavo Bermúdez Pírez

Isidoro Martínez Martín

Luis Javier Chirosa Ríos

*Correspondència: Andrés González Ramírez agonzalez@iuacj.edu.uy

Idioma de l’original

Citació

González Ramírez, A., Bermúdez Pírez, S. G., Martínez Martín, I., & Chirosa Ríos, L. J. (2017). Goalkeepers’ Effectiveness in the ODESUR Games and the Pan-American Handball Championship in 2014. Apunts. Educación Física y Deportes, 130, 95-105. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/4).130.08

511Visites

Resum

Objectius. Descriure les característiques de l’eficàcia presentada pels porters al 2014 en els Jocs Sud-americans ­(ODESUR) i en el Campionat Panamericà, en la categoria adults masculina; relacionar aquesta eficàcia amb el resultat dels partits i la classificació final dels seus equips; i analitzar la influència de l’eficàcia dels porters en la probabilitat de guanyar un partit en aquests campionats. Metodologia. Metodologia observacional. Mostra. 3008 llançaments en 32 partits. Principals resultats. Coeficient d’eficàcia del porter (CEP 0.33 i 0.31) i coeficient d’eficàcia ampliat (CEAP 0.40 i 0.38) en tots dos campionats. Diferències significatives entre guanyadors i perdedors en defensa posicional (p<0.01). Conclusions. Els millors resultats van aparèixer davant llançaments de contraatac, mentre que els valors enfront de 7 m van ser baixos. L’eficàcia dels porters es va relacionar amb el resultat dels partits i la classificació final dels seus equips. Els equips guanyadors van presentar millors valors durant les fases de defensa posicional. La probabilitat de guanyar un partit es veu influenciada per l’eficàcia dels porters, però també pel nombre de llançaments rebuts.

Paraules clau: anàlisi tàctica, competició, llançaments, rendiment defensiu.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 25 de març de 2016

Acceptat: 14 d'octubre de 2016

Publicat: 1 d'octubre de 2017