Eficàcia de les accions tècniques i tàctiques de l’espasa masculina d’elit segons la seva distribució espacial i temporal

Rafael Tarragó

Xavier Iglesias

*Correspondència: Xavier Iglesias Reig xiglesias@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Tarragó, R., & Iglesias, X. (2016). Effectiveness of Technical and Tactical Actions in Elite Men’s Épée according to their Spatial and Temporal Distribution. Apunts. Educación Física y Deportes, 125, 79-89. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2016/3).125.07

491Visites

Resum

Són poques les publicacions científiques orientades a l’anàlisi de les dinàmiques temporals i condicionants tècnics i tàctics de l’esgrima. L’objectiu del nostre estudi ha estat analitzar l’estructura temporal d’assalts d’espasa d’alt nivell, les diferents accions tècniques i tàctiques, la seva ubicació espacial i temporal, i la seva incidència en el marcador. S’ha utilitzat metodologia observacional mitjançant un procés d’observació actiu i no participant de disseny nomotètic, puntual i multidimensional. Es van registrar 3454 accions de 32 tiradors d’espasa masculina en dos campionats del món. Es va realitzar una adaptació de l’instrument d’observació Esgrimobs i com a instrument de registre es va emprar el programa Lince v.1.1. Els resultats obtinguts van mostrar l’existència d’un equilibri entre els temps de treball (44,3 %) i de pausa (55,7 %), amb un temps mitjà d’acció de 17,7 s (±3,8) i de pausa de 18,0 s (±4,9). Les frases d’armes es van realitzar majoritàriament a la zona de 3 m. La zona de 2 m va ser la de major incidència en el marcador. En els últims 10 s dels assalts es van incrementar tant la densitat com l’efectivitat de les frases d’armes. Les accions més utilitzades van ser les ofensives (44,9 %), per sobre de les defensives (33,0 %) i contraofensives (22,1 %), sent aquestes últimes les més eficaces amb un terç d’accions contraofensives que van pujar al marcador.

Paraules clau: eficacia, esgrima, espasa, metodología observacional, táctica, temps.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 1 d'agost de 2015

Acceptat: 4 d'abril de 2016

Publicat: 1 de juliol de 2016