Efectes d’un programa de gimnàstica de manteniment sobre el perfil d’estats emocionals

Belén Tabernero Sánchez

Sara Marquez

Idioma de l’original

Citació

Tabernero, B., & Márquez, S. (1996). Efectos de un programa de gimnasia de mantenimiento sobre el perfil de estados emocionales. Apunts. Educación Física y Deportes, 46, 19-28.

374Visites

Resum

Els beneficis psicològics de l’exercici han estat objecte de considerable estudi en les tres últimes dècades. Les investigacions sobre la relació entre activitat física i emocions s’han basat generalment en la utilització del perfil d’estats emocionals (POMS). El qüestionari es divideix en sis subescales corresponents a estats emocionals transitoris: tensió/ansietat, depressió/rebuig, ràbia/hostilitat, vigor/activitat, fatiga/inèrcia i confusió/atordiment. Hem realitzat una adaptació espanyola del POMS que utilitzem per avaluar possibles canvis en els estats emocionals al llarg d’un programa de gimnàstica de manteniment de quatre mesos de durada. Els resultats obtinguts indiquen que la participació en el programa d’activitat física s’acompanyava d’una millora en l’estat afectiu global, determinat mitjançant Fíndex d’Alteracions Emocionals Total (TMD), així com de canvis específics en diferents subescales del qüestionari, amb modificacions temporals per a les escales de tensió/ansietat i ràbia/hostilitat.

Paraules clau: avaluació psicològica, ejercicio aeróbico, emocionals, exercici aerobic, tensió.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1996