Efectes d’un programa d’activitat física sobre els paràmetres cardiovasculars en una població de la tercera edat

Juan Carlos Casterad Más

José Ramón Serra Puyal

Mónica Betran Piracés

Idioma de l’original

Citació

Casterad Más, J. C., Serra Puyal, J. R., & Betran Piracés, M. (2003). Physical activity program effects on the cardiovascular parameters in a population of elder people. Apunts. Educación Física y Deportes, 73, 42-48.

403Visites

Resum

En aquest estudi es van analitzar els canvis a nivell cardiovascular, referits a paràmetres de freqüència cardíaca i tensió arterial, en una activitat de manteniment per a la tercera edat a la ciutat d’Osca, organitzat pel Patronat Municipal d’Esports, en la seva activitat de Gerontogimnàstica.
Els subjectes estudiats van ser 67 homes i dones que realitzaven l’activitat de Gerontogimnàstica en diferents horaris, amb edats compreses entre els 64 i els 82 anys. Van ser sotmesos al test submàxim de Harvard utilitzant l’índex de Rendiment del test Ruffier-Dickson.
L’estudi va consistir a realitzar dos tests, en un interval de 5 mesos i quantificar els paràmetres esmentats anteriorment, per observar si es produïen canvis significatius en la seva condició física.
Trobem diferències significatives en l’índex de rendiment, basat en la freqüència cardíaca, i a la tensió arterial mitjana, d’acord amb els resultats obtinguts en altres estudis realitzats sobre aquest tema.
En qualsevol cas, hem de tenir present que la pràctica de l’activitat física no té com a únic objectiu la millora dels paràmetres fisiològics, sinó que aporta beneficis en l’àmbit psíquic, sociològic, afectiu…

Paraules clau: 3a edat, freqüència cardíaca, gerontogimnàstica, índex de rendiment, paràmetres cardiovasculars, tensió arterial.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2003