Efectes d’un entrenament propioceptiu (TRAL) de tres mesos sobre el control postural en joves esportistes.

Pedro de Antolín Ruiz

Lluís Costa Tutusaus

Núria Massó i Ortigosa

Lluís Rueda Pelàez

Mario Lloret

*Correspondència: Azahara Fort Vanmeerhaeghe azaharafort@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

de Antolín Ruiz, P., Costa Tutusaus, L., Massó i Ortigosa, N., Rueda Pelàe, L., & Lloret i Riera, M. (2009). Effects of a neuromuscular training programme to postural control in young volleyball players. Apunts. Educación Física y Deportes, 95, 49-56.

373Visites

Resum

Introducció: És un estudi d’intervenció de disseny longitudinal amb una duració de 6 mesos, de grup únic amb avaluació abans-després; que pretén d’avaluar l’eficàcia d’un programa propioceptiu com a mètode per a millorar el control postural en joves esportistes. Mètodes: La mostra d’estudi van ser 28 jugadors/es de voleibol (15-18 anys). Es van prendre dades un primer cop abans d’un primer trimestre sense intervenció, un segon cop finalitzat aquest període i un tercer cop després  d’un segon trimestre amb entrenament. L’entrenament propioceptiu utilitzat es va fer mitjançant el mètode Teràpia Reequilibradora de l’Aparell Locomotor (TRAL). L’estabilitat corporal  es va mesurar calculant l’àrea de desviació del centre de pressions mitjançant una plataforma de forces amb sensors electrònics Buratto Advanced. Les posicions mesurades van ser la posició unipodal amb ulls oberts i tancats de les dues cames. Resultats: Reducció significant de l’àrea de desviació del centre de pressions en els quatre tests en el cas de les noies i només una reducció significant en un dels tests amb el grup de nois. Conclusions: L’entrenament amb TRAL millora el control postural en noies i produeix tendència a la millora en el cas dels nois. Nous estudis amb grup control i mostra més gran són requerits.

Paraules clau: control postural, extremitat inferior, prevenció, propiocepció, TRAL, voleibol.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de gener de 2009