Efectes biomecànics de la fatiga

Narcís Gusi

Idioma de l’original

Citació

Gusi, N. (1992). Efectos biomecánicos de la fatiga. Apunts. Educación Física y Deportes, 26, 43-50.

286Visites

Resum

La fatiga influeix decisivament en una sèrie de factors (físics, ambientals, psicológics i tecnics). Aquesta influència causa una modificació gradual dels paràmetres d’execució d’una activitat determinada. L’entrenament de l’individu ha de preparar els gestos motrius més adaptats a cada moment. L’estudi biomecànic ha d’aportar coneixements i solucions a aquesta necessitat esportiva.

Paraules clau: adaptació, biomecánica, fatiga.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1991