Efecte de les variables situacionals sobre els punts en jugadors de pàdel d’elit

Javier Courel-Ibáñez

Bernardino Javier Sánchez-Alcaraz

*Correspondència: Bernardino Javier Sánchez-Alcaraz Martínez ninosam@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Courel-Ibáñez, J., & Sánchez-Alcaraz, B. J. (2017). Effect of Situational Variables on Points in Elite Padel Players. Apunts. Educación Física y Deportes, 127, 68-74. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/1).127.07

601Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi va ser l’anàlisi de les diferències en la durada dels punts guanyats i perduts en pàdel professional, en funció de variables situacionals com el rànquing, el resultat del partit i el set. Es van registrar 1527 punts de 10 partits masculins del Masters Finals World Pádel Tour 2013. Els resultats obtinguts van mostrar una durada mitjana superior en els punts guanyats enfront dels perduts (10,00 ± 6,97 vs. 8,91 ± 7,33), especialment si es tractava de la parella que obtenia la victòria del partit (10,91 ± 8,90 vs. 9,95 ± 7,93). En concret, minimitzar el nombre d’errors durant els primers 4 segons, així com ser capaç d’anotar a partir dels 11 segons, semblen augmentar les probabilitats de victòria. Aquesta estratègia, no obstant, es veu afectada conforme avança el partit, ja que s’ha trobat un augment de la taxa d’encert entre els 5 i 8 segons en el segon set. Aquest estudi aporta informació rellevant sobre l’ús del temps en pàdel d’elit, mostrant estratègies que semblen resultar més eficaces i augmenten les opcions de victòria. La informació obtinguda resulta d’interès a l’hora de dissenyar tasques i entrenaments específics de pàdel atenent les demandes i exigències de la competició.

Paraules clau: anàlisi de la competició, anàlisi del rendiment, análisis del rendimiento, context de joc, esports de raqueta.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 5 de febrer de 2016

Acceptat: 7 de juliol de 2016

Publicat: 1 de gener de 2017