Efecte de l’edat relativa en jugadors adolescents d’handbol

Manuel Gómez López

Antonio Granero Gallegos

Lucía Cordo Cabal

Victoria Ruiz Sánchez

*Correspondència: Manuel Gómez-López mgomezlop@um.es

Idioma de l’original

Citació

Gómez-López, M., Granero-Gallegos, A., Cordo Cabal, L., & Ruiz Sánchez, V. (2017). Effect of Relative Age on Teenage Handball Players. Apunts. Educación Física y Deportes, 130, 73-83. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2017/4).130.06

599Visites

Resum

Aquest estudi va pretendre analitzar l’efecte de l’edat relativa en jugadors adolescents d’handbol. Per aquest motiu van ser analitzades les dades de sexe, data de naixement i lloc específic de 149 jugadors cadets i juvenils, pertanyents a diferents equips de la temporada 2015-16, realitzant-se compara­cions i estudiant-se les diferències mitjançant proves χ2 i Z i el mètode de Bonferroni. L’anàlisi de resultats segons el trimestre de naixement va revelar la inexistència de diferències estadísticament significatives quant al sexe i lloc específic de joc. Així mateix, l’anàlisi segons l’any de naixement imparell o parell va revelar que, encara que tampoc es van trobar diferències estadísticament significatives quant al lloc específic, si es va trobar segons el sexe del jugador. Per tant, no sembla confirmar-se un efecte de l’edat relativa en els jugadors analitzats, considerant els llocs específics, però si en relació al sexe del jugador si ho analitzem segons l’any de naixement imparell o parell. Amb la qual cosa, sembla confirmar-se que en les categories analitzades, participen tots els joves, independentment del grau de maduresa que presentin.

Paraules clau: adolescencia, efecte relatiu de l’edat, Handbol, maduració.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 3 de juny de 2016

Acceptat: 26 de gener de 2017

Publicat: 1 d'octubre de 2017