Efecte de la inducció de la potenciació posttetànica muscular sobre els factors de rendiment en un gest dinàmic del tren superior

Bernardo Requena Sánchez

Mikel Zabala Díaz

Ignacio Chirosa Ríos

Paulino Padial Puche

Manuel Martínez Marín

Idioma de l’original

Citació

Requena Sánchez, B., Zabala Díaz, M., Chirosa Ríos, I., Padial Puche, P., & Martínez Marín, M. (2003). Effects of the muscular posttetanic potentiation induction on the factors of performance in a dynamic movement of the upper body. Apunts. Educación Física y Deportes, 73, 78-85.

385Visites

Resum

La potenciació posttetànica (PPT) va ser induïda mitjançant l’electroestimulador Compex Sport 3 sobre el tríceps braquial de 9 jugadors d’handbol de nivell competitiu mitjà. A través d’un disseny intrasubjecte o de mesures repetides, es va avaluar la magnitud de la PPT en 5 moments preestablerts (5 s, 30 s, 60 s, 180 s i 300 s) després del cessament de l’estimulació elèctrica percutània (EEP). La magnitud de la PPT es va quantificar sobre el gest d’“extensions de tríceps ajaguts” i mitjançant l’ús del dinamòmetre Isocontrol Dinàmic 3.0. Aquest dinamòmetre va mesurar els descriptors de l’eficiència mecànica del gest seleccionat: potència màxima (Pmàx) i el temps necessari per assolir-la (Tpmàx). Es va observar que la Pmàx no va augmentar de forma significativa en l’estat “potenciat” encara que es van observar indicis de significació (P = 0.057). Per contra, el Tpmàx va decréixer de forma significativa durant l’“estat potenciat”. A més a més, hi va haver una diferència significativa (P<0.05) entre el valor del Tpmàx en estat “no potenciat” (P0) i el valor del Tpmàx en estat “potenciat” en els moments T1, T4 i T5. Les dades indiquen que la PPT va provocar una millora en l’eficiència mecànica del gest realitzat.

Paraules clau: eficiencia mecánica, estimulació elèctrica percutània, potencia muscular, potenciació posttetànica.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2003