Editorial – Apunts 19

Idioma de l’original

400Visites

Resum

Després d’un període prou ampli, des que va sortir a la Ilum el primer número d’aquesta revista l’any 1985, en aquests moments es planteja una situació de canvi —dins d’una línia evolucionista a la que ha de respondre com a mitjà de comunicació i informació per acollir les necessitats que, de forma contínua, van sorgint. Aquest canvi comportarà oferir dins del seu contingut, i sense abandonar els habituals dossiers de contingut monogràfic, diferents Blocs Temàtics que responen a diverses àrees de coneixement, implicades dins l’àmbit de l’activitat física. Les àrees escollides, per tal de poder incloure-hi els articles de les mateixes, han de representar un ampli ventall de possibilitats a fi de donar cabuda a una vasta informació alhora que es potencia l’estudi de la motricitat. Aquests blocs temàtics seran: Àrea de la Motricitat Humana: Aquest bloc temàtic té com a finalitat el recollir el conjunt de ciències aplicades a l’Educació Física i l’Esport, el suport científic de cadascuna de les àrees de coneixement que tenen incidència en l’activitat física i totes aquelles tècniques de l’activitat física que apropen la teoria a una ciència de la motricitat. Àrea de l’Ensenyament de l’Activitat Física: Aquest bloc exposa tots els plantejaments docentsdiscents de l’activitat física i l’esport. Abasta la didàctica i la pedagogia de l’educació física en els diferents nivells d’ensenyament: EGB, BUP, FP, Educació Especial. S’hi emplacen els objetius, els continguts, la metodologia, els procediments, l’avaluació, la programació, l’acte didàctic, l’observació a la classe, la reforma educativa i la seva influència en el marc de l’Educació Física, etc. Àrea de Rendiment i Entrenament: Dins d’aquest bloc es situaran totes aquelles aportacions adreçades a l’optimització del rendiment esportiu, que comporta una evolució de la tecnologia aplicada, els mètodes d’entrenament, la planificació esportiva, la valoració de la condició motriu, etc. Tot això contribuirà a una millor exposició de tots els esports i a realitzar plantejaments puntuals en cadascuna de les especialitats esportives. Serà dins d’aquesta àrea on es situaran els continguts gue siguin més afins a l’alt rendiment esportiu.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1990