Editorial – Apunts 11 – 12

José Antonio Sancha de Prada

Idioma de l’original

433Visites

Resum

Em plau de presentar-me a tots vosaltres com el nou Director de l’I.N.E.F. de Catalunya i també de presentar-vos aquest número d'”APUNTS” com a pont entre una línia editorial que es correspon amb la de l’anterior, que va col·locar la nostra revista en quotes difícils d’imaginar en quant a quantitat de subscriptors, i la d’un futur que sens dubte aprofitarà la bona tasca realitzada per aquesta anterior. El futur de la revista intentarem que sigui el producte d’una filosofia que podríem definir de la següent manera: La revista “APUNTS” d’educació física es troba enquadrada dins del departament de publicacions d’aquest Institut i desitgem que en sigui representativa. Volem que la seva editorial mostri sempre l’opinió de seu equip rector i també que sigui vehicle d’expressió i tribuna oberta de totes aquelles persones o grups que dins d’aquesta Institució tingui alguna cosa a dir dins del món de l’educació física i l’esport. És també la nostra intenció potenciar la producció intel·lectual creada al Centre a través de la investigació i dels treballs de les tesis doctorals, així com de les experiències pedagògiques dels professors.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1988