Editorial – Apunts 46

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

358Visites

Resum

Recentment, a l’octubre de 1995. la revista Apunts d’Educació Física i Esports va complir la seva primera dècada d’existència amb un balanç de més de quaranta números. En aquest període la nostra publicació s’ha convertit en una de les publicacions periòdiques més notables de l’àmbit socioprofessional de l’educació física i l’esport. La revista constitueix una magnífica talaia de les nostres experiències, estudis, investigacions i coneixements en tots els indrets de orbe en els que es rep periòdicament la nostra gaseta trimestral. Ens consta que a l’Amèrica llatina s’ha constituït en un autèntic capdavanter del nostre pensament, per la excel·lent acollida intel·lectual que se li dispensa, de tal manera que podem dir que en l’actualitat Apunts d’Educació Física i Esports és la revista de parla hispana més prestigiosa de la nostra àrea cultural. I, com a tal, s’ha consolidat com un referent important en l’àmbit internacional de publicacions sobre educació física i esport. D’altra banda, la nostra publicació cobreix també una importantíssima demanda a Catalunya i demés territoris de cultura catalana, amb la versió en llengua catalana. La doble versió, català i castellà, suposa un esquema vàlid i correcte en l’àmbit de divulgació natural de la revista, essent al nostre enteniment una de les claus de la consideració d’Apunts com una de les gasetes més divulgades i prestigioses de la nostra àrea socioprofessional. Com ja hem anticipat, a octubre de 1985 va sortir el primer número de la revista de l’INEF de Catalunya, doncs anteriorment es publicava una revista conjunta entre l’INEFC de Barcelona i el Centre de Medicina Esportiva de Barcelona anomenada Apunts de Medicina Esportiva i Educació Física. Aquesta publicació fou el fruit de la collaboració d’aquestes dues entitats i va correspondre a l’etapa de formació i consolidació de l’INEFC de Barcelona com a institució docent i d’investigació. Amb la configuració de l’INEF de Catalunya com a Organisme Autònom i dos centres Barcelona i Lleida, va sorgir la necessitat de crear una revista pròpia (aprofitant la llegendària herència del nom anterior: Apuntes/Apunts, amb més de vint-i-cinc anys d’exercici professional i divulgatiu). La nova publicació va sortir amb un format diferent a l’actual i versió en català, amb una separata dels articles en llengua castellana. A Catalunya va tenir des del principi una bona acollida, però era precís superar el repte de la seva divulgació fora del’òrbita cultural catalana. El juliol de 1989, aprofitant l’edició d’un monogràfic especial sobre educació física (números 16 i 17), es va iniciar el cicle de l’edició de la publicació en dues versions: català i castellà, amb el qual es va emprendre una fase de definitiva implantació de la nostra gaseta a la resta de l’Estat i en tota l’àrea llatinoamericana.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1996