Edat relativa, minuts de competició i debut en futbol professional

Lois Rodríguez-Lorenzo

Rafael Martín-Acero 

*Correspondència: Rafael Martín-Acero maracero@udc.es

Idioma de l’original

Citació

Rodríguez-Lorenzo, L., & Martín-Acero, R. (2019). Relative Age Effect, Playing Time and Debut in a Professional Football Club. Apunts. Educación Física y Deportes, 138, 40-50. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/4).138.03

637Visites

Resum

L’objectiu d’estudi va ser analitzar l’efecte de l’edat relativa (RAE) en totes les categories formatives d’un club de futbol professional, i identificar si aquest afecta el temps de participació dels jugadors en competició i les seves possibilitats de debutar en el futbol professional. Es va analitzar la distribució de les dates de naixement de 334 futbolistes d’elit del Real Club Deportivo de la Coruña: 195 jugadors en edats de formació (GCI) dividits en 11 subgrups corresponents a les seves categories d’edat (U9-U23), 110 jugadors professionals (GPE) i 29 jugadors que van debutar en partit oficial amb el primer equip del club des de les categories inferiors (GE). Es va calcular la suma de tots els minuts disputats per un futbolista en competició oficial durant una temporada. Els resultats del test khi quadrat van demostrar l’existència de RAE en els 3 grups de jugadors analitzats i en tots els subgrups d’edat dels jugadors del GCI. El RAE va ser significativament menor en el GPE en comparació als grups GCI i GE (Mann–Whitney U-test, p < .05). No es van trobar diferències en el nombre de minuts disputats en funció del semestre de naixement. Aquestes troballes suggereixen que, en els equips d’elit el RAE s’origina fonamentalment en el procés de detecció de talents de totes les etapes, però sobretot de les dels més petits, i es manté al llarg de totes les categories inferiors, influint en les possibilitats de debutar amb el primer equip.

Paraules clau: detecció de talent, edat relativa, esport, fútbol, grups d’edat, processos de selecció.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 13 de febrer de 2018

Acceptat: 14 de gener de 2019

Publicat: 1 d'octubre de 2019