Dona i esport a Espanya: estat de la qüestió i proposta interpretativa

Núria Puig

Susanna Soler Prat

Idioma de l’original

Citació

Puig Barata, N., & Soler Prat, S. (2004). Women and sport in Spain: state of the matter and interpretative proposal. Apunts. Educación Física y Deportes, 76, 71-78.

463Visites

Resum

L’article descriu i interpreta la situació de la dona a Espanya. Cada part es dedica a analitzar la situació en un àmbit determinat: lleure, alt nivell i llocs de decisió. La interpretació es fa des de dues perspectives teòriques: la del feminisme de la diferència i la del de la desigualtat.

Paraules clau: deporte, desigualtat, diferencia, dona, esport.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 2004