Disseny d’un programa de detecció i formació per a joves amb altes capacitats en voleibol en categoria infantil femenina

Mateo Rodríguez Quijada

*Correspondència: Mateo Rodríguez Quijada mateo.rodriguez@rai.usc.es

Idioma de l’original Espanyol

534Visites

Resum

En els darrers anys s’han produït nombrosos i importants avenços en la modalitat esportiva del voleibol, sent especialment complicat i complex determinar els qui pertanyen al que es considera “elit esportiva”. La fase de detecció i formació de joves amb altes capacitats esportives en categories inferiors és fonamental, i esdevé un dels elements més significatius i rellevants de qualsevol programa orientat a la seva formació i desenvolupament, tant a nivell personal com a col·lectiu, humà i tècnic.

En aquest sentit, el principal objectiu d’aquesta tesi va ser dissenyar un programa de detecció i formació per a joves amb altes capacitats en voleibol en categoria infantil femenina. Per aconseguir-ho, es van identificar els principals factors de rendiment d’una jugadora d’elit de voleibol, entre els quals s’han de situar els d’índole fisiològica, tecnicotàctics o psicològics; a aquests se n’han d’afegir altres de directament associats amb el rendiment: agilitat, coordinació oculomanual, etc. Bona part dels elements que componen els esmentats factors poden ser avaluats en una jugadora de categoria infantil, sense que puguin obviar-se altres circumstàncies o dimensions, entre les que s’inclouen l’educació en valors de l’esportista.

Es va dissenyar, complint els referents citats, el programa Detecció i formació d’altes  capacitats en voleibol (DeFACaVo), on per prendre en consideració els factors fisiològics es va recórrer al mètode Beunen-Malina-Freitas per estimar l’alçada que les adolescents tindran en la seva edat adulta; al programari Lince, per analitzar els elements tecnicotàctics durant els partits i/o competicions; i, per als factors psicològics, es va recórrer als apartats corresponents del Qüestionari de característiques psicològiques relacionades amb el rendiment esportiu (CPRD). Complementàriament, es van incloure informacions relatives al fet si la jugadora ha practicat altres modalitats esportives. Respecte als elements que determinen si la jugadora gaudeix d’una bona educació en valors, s’utilitza el programari Lince per analitzar les seves conductes relacionades amb el joc net, l’equitat i l’esportivitat (tan positives com negatives) durant els partits i/o competicions. 

Amb tots els resultats obtinguts s’elabora un informe de la jugadora, en el qual, a més, apareixen les seves dades personals (nom i cognoms, data de naixement, lloc de residència, etc.) i les seves dades esportives (club, anys de pràctica de voleibol, categoria esportiva a la qual pertany el club, etc.). Aquesta informació es considera que permet estimar, de manera eficaç, les jugadores que tenen altes capacitats per jugar a voleibol en categoria infantil femenina, tenint en compte per aquesta finalitat les valoracions realitzades per diferents experts (acadèmics, investigadors, esportistes, entrenadors, etc.) per sotmetre a un procés de validació el programa i els seus desenvolupaments instrumentals.

Paraules clau: altes capacitats esportives, categoria infantil femenina, detecció esportiva, educació en valors, formació esportiva, voleibol.

ISSN: 2014-0983

Data de lectura: 30 d'octubre de 2017