Dinàmica de passades en el futbol segons la recuperació de la pilota

Marc Vivés

Jordi Martín

Raúl Hileno

Carlota Torrents Martín

Ángel Ric

*Correspondència: Carlota Torrents ctorrents@inefc.es

Idioma de l’original

Citació

Vivés, M., Martín, J., Hileno, R., Torrents, C., & Ric, A. (2018). Passing Dynamics in Football According to Ball Recovery. Apunts. Educación Física y Deportes, 134, 124-133. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/4).134.09

639Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar el comportament ofensiu del Real Club Esportiu Espanyol durant les temporades 2009-2010 i 2010-2011. Per això, es proposa una anàlisi de xarxes en funció de les zones del camp des d’on es va passar la pilota fins a arribar a zona de finalització. La dinàmica de passades de l’equip que es desprèn d’aquesta xarxa al llarg de les dues temporades analitzades permet capturar la dinàmica del joc ofensiu durant aquest període. Es pot observar que el tancament de carrils laterals i una sòlida defensa interior porta a recuperacions en zones interiors, facilitant la sortida de la pilota i estimulant els contraatacs per banda. Independentment de la zona de recuperació (camp propi o camp contrari), la progressió de l’atac es va gestar mitjançant un desplegament directe per les bandes per abordar zones de finalització. La utilització d’aquest tipus d’anàlisi permet identificar els canals escollits de forma més probable per un equip per arribar a zones de finalització. Futurs registres que contemplin el tipus de recuperació i finalització, així com els jugadors que participen en la seqüència permetrien aplicar altres tècniques i mètodes com són l’anàlisi de components principals o anàlisis factorials per reduir la dimensió de les dades, obtenint la correlació de totes aquelles categories que defineixin cada seqüència o patrons de joc ofensiu.

Paraules clau: anàlisi de xarxes, entropía, model de joc, passades, zones.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 22 de juliol de 2017

Acceptat: 22 de gener de 2018

Publicat: 1 d'octubre de 2018