Diagnòstic de la situació de l’esport en edat escolar a la ciutat de Segòvia

Luis Alberto Gonzalo Arranz

*Correspondència: Luis Alberto Gonzalo Arranz gonzarranz@yahoo.es

Idioma de l’original

290Visites

Resum

La finalitat principal d’aquest estudi és fer un ­diagnòstic adequat de la situació actual de l’esport en edat escolar (EEE) a la ciutat de Segòvia, així com el nivell de realització de l’activitat física regular en la franja de població de 7-16 anys, com a pas fonamental per elaborar posteriorment un programa d’intervenció. Els objectius de l’estudi són els següents: (1) conèixer el nivell de realització d’AFD en els diferents agents implicats (alumnat, famílies, professorat d’educació física (EF) i monitors esportius); (2) analitzar la implicació dels diferents agents participants en els programes d’EEE; (3) conèixer el grau de professionalització de les monitores i monitors i la titulació que posseeixen; (4) estudiar el pensament dels diferents agents sobre els valors associats al EEE; (5) conèixer el model d’organització i gestió del EEE.

Paraules clau: avaluació diagnòstica, esport en edat escolar, investigació avaluativa, organització i gestió de l’esport en edat escolar.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2015

Data de lectura: 12 d'abril de 2012