Deu minuts d’activitat física interdisciplinària milloren el rendiment acadèmic

Tania Pinto-Escalona

Óscar Martínez-de-Quel

*Correspondència: Tania Pinto-Escalona taniapin@ucm.es

Idioma de l’original

Citació

Pinto-Escalona, T., & Martínez-de-Quel, Ó. (2019). Ten Minutes of Interdisciplinary Physical Activity Improve Academic Performance. Apunts. Educación Física y Deportes, 138, 82-94. 

https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/4).138.07

748Visites

Resum

L’augment del sedentarisme ha propiciat diferents estratè­gies de promoció de l’activitat física. Realitzar exercici físic a l’aula podria ser una estratègia per a millorar el rendiment acadèmic i al mateix temps trencar amb els períodes de sedentarisme en els centres educatius. Per això, l’objectiu d’aquest estudi pilot va ser conèixer l’efecte d’una intervenció interdisciplinària entre educació física i una assignatura d’aula. Van participar 116 estudiants d’ESO (50 noies de 13.5 ± .7 anys; 66 nois de 13.4 ± .7 anys). Al principi de les classes d’una unitat didàctica de llengua castellana i literatura, el grup control va rea­litzar 10 minuts d’estudi-repàs asseguts en les seves cadires, mentre que el grup experimental va fer 10 minuts d’activitat física moderada i vigorosa a l’aula relacionats amb els continguts de la mateixa unitat didàctica. Abans i després de la intervenció, tots dos grups van emplenar un examen amb resposta d’elecció múltiple sobre els continguts de la unitat didàctica, The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) i el Qüestionari per a la valoració de l’activitat física en escolars adolescents. Es va comprovar que realitzar deu minuts d’activitat física relacionats amb els continguts d’una àrea curricular millora el rendiment acadèmic (p < .05), l’atenció (p < .01) i incrementa la freqüència setmanal d’activitat física (p < .01). Aquest tipus d’intervencions podrien servir per a millorar el rendiment acadèmic i augmentar la pràctica d’activitat física en els centres educatius.

Paraules clau: educació física, educació secundària, interdisciplinarietat, rendiment acadèmic, sedentarisme.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 16 de febrer de 2018

Acceptat: 4 d'octubre de 2018

Publicat: 1 d'octubre de 2019