Desenvolupament sostenible en l’esport, el turisme i l’educació física

Francisco Lagardera

Idioma de l’original

Citació

Lagardera Otero, F. (2002). Sustainable growth in sport, tourism and Physical Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 67, 70-79.

408Visites

Resum

Aquest article considera la noció de desenvolupament sostenible com a clau per comprendre la controvertida problemàtica social, econòmica i ecològica actual, i també per fer possibles vies de progrés sense hipotecar la vida sobre aquest planeta. La sostenibilitat és una idea que sorgeix de la ment humana per tal de preservar tant el medi ambient, la vida natural, com la diversitat cultural; per la qual cosa cal aplicar-la en primer lloc a la pròpia vida (ecologia humana) mitjançant una educació física integral i, en segon lloc, a la relació amb els altres i amb el medi natural (esport i turisme).  

Paraules clau: Desenvolupament sostenible, educació física integral, esport a la natura, turisme ecològic, turisme rural sostenible, turisme verd.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2002