Desenvolupament evolutiu i paràmetres determinants del patró motor de marxa humana

Mª Luisa Rivadeneyra

Idioma de l’original

Citació

Rivadeneyra, M. L. (2004). Evolutionary development and determining parameters. Apunts. Educación Física y Deportes, 75, 25-31.

442Visites

Resum

Com que el desenvolupament de la marxa humana és un objecte d’estudi privilegiat en l’àmbit de la motricitat, s’ha realitzat una revisió de les publicacions al voltant del seu desenvolupament i l’estudi dels paràmetres que el defineixen.
El grup d’investigacions més nombrós el constitueixen articles que descriuen la conducta o evolució d’alguns dels paràmetres que defineixen aquest patró. A més a més, trobem diversos estudis que relacionen la marxa amb altres habilitats de l’ésser humà o que estudien condicions particulars o variants en què es pot desenvolupar aquest patró. També trobem diverses propostes de protocols per a l’avaluació del patró o d’algun dels seus paràmetres, així com avaluacions de procediments ja existents.

Paraules clau: avaluació, control motor, desenvolupament motor, marxa humana.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 2004