Desenvolupament d’un programa de modificació de conductes en població infantil obesa esportista

Javier Álvarez Medina

Jaime San Felipe Rodríguez

Pedro Manonelles Marqueta

Luis Giménez Salillas

Roberto Guillén Correas

Susana Lapetra Costa

Cristina Almárcegui Julián

*Correspondència: Javier Álvarez Medina javialv@unizar.es

Idioma de l’original

Citació

Álvarez Medina, J., San Felipe Rodríguez, J., Manonelles Marqueta, P., Giménez Salillas, L., Guillén Correas, R., Lapetra Costa, S., & Almárcegui Julián, C. (2013). Development of a Behaviour Modification Program in Obese Paediatric and Athletic Population. Apunts. Educación Física y Deportes, 111, 15-22.  http://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2013/1).111.01

392Visites

Resum

Cada vegada hi ha més nens classificats com a actius obesos. L’adquisició d’hàbits saludables implica un canvi d’actitud i comportament de l’individu i el seu entorn. Aquest canvi s’ha de basar en la modificació d’hàbits d’activitat física i d’alimentació. Aquest estudi de camp experimental d’investigació aplicada s’ha fet entre juny de 2009 i juny de 2010. La mostra la van formar cinc famílies amb nens amb sobrepès o obesitat entre 10 i 14 anys que feien esport de manera organitzada. Entre els resultats destaquem que tots els subjectes van aconseguir trencar la tendència ascendent del pes i disminuir-lo, amb diferències significatives, igual que en l’IMC, sumatori de 6 plecs i pes gras. Els subjectes van passar de fer 380-720 min/setmana d’activitat física a superar, tots menys un, 630 min/setmana. Els caps de setmana i vacances són períodes passius quant a l’activitat física. Cal transformar l’oci passiu en oci actiu. Quant a l’alimentació, van passar de no fer 5 àpats al dia, no fer una dieta variada ni equilibrada, amb una ingesta de 3.500-4.000 kcal, a fer 5 àpats, fer una dieta variada i equilibrada i fer una ingesta de 1.500-2.000 kcal. Són necessaris programes conductuals de llarga durada. Els canvis han de ser graduals. Les famílies necessiten la comprensió i el suport extern per poder modificar els seus hàbits.

Paraules clau: activitat física, alimentació, nens, obesitat, sobrepès.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 19 de decembre de 2011

Acceptat: 5 de decembre de 2012

Publicat: 1 de gener de 2013