Dels jocs col·lectius als esports d’equip

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J. (2001). De los juegos colectivos a los deportes de equipo. Apunts. Educación Física y Deportes, 64, 3-4.

357Visites

Resum

Equip, col·lectiu, conjunt, agregat, unió, addició, cúmul, sintonia, simfonia, conglomerat, aplec, agrupació, associació, concurrència, corporació, assemblea, col·lecció, fornada, quadrilla, pinya, grup, colla, ardat, estol, plèiade, partida… són sinònims d’un concepte marc que dóna peu a un seguit d’activitats basades en la cooperació i la solidaritat compartida deis membres d’un col·lectiu humà per tal d’assolir un objectiu comú.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2001