Del Jazz a l’aeròbic. La música i l’EF

Jordi Porta

Idioma de l’original

Citació

Porta, J. (1985). Del Jazz al aeróbic. La música y l'E.F. Apunts. Educación Física y Deportes, 02, 51-58.

411Visites

Resum

La Música, constitueix part fonamental i indissoluble de l’Educació Física. Si partim de la definició més general d’aquesta última… “Educació integral de l’individu a través del moviment”; és fàcil demostrar, que una de les maneres més vàlides de produir aquest moviment és precisament a través de la Música. La qüestió rau en el fet que la Música facilita al practicant la “vivència” del seu propi ritme corporal; d’aquesta manera pot manifestar i comunicar alguna cosa més que no pas el propi moviment en si. Segons el compàs d’aquesta sigui lent o ràpid, podem predir el significat del gest que es produirà: Una música amb un compàs ràpid, es traduirà sens dubte per un gest enèrgic. En canvi, un compàs lent, per exemple un “adagio”; ens traduirà o cumunicarà una emoció o un sentiment del practicant.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre 1985