Del compromís a la desvinculació corporal. Un enfocament sociològic plural de les dinàmiques, ruptures i permanències identitàries davant l’acceptació del perill en els esports a la natura

Guillaume Routier

*Correspondència: Guillaume Routier

Idioma de l’original

409Visites

Resum

Desafiar o jugar amb la gravetat, explorar les profunditats i posar la seva resistència o simplement el cos a prova, competir amb els elements naturals tot freqüentant un ambient que és, a priori, hostil: tantes formes d’exposició al perill a través de l’esport que fascinen i intriguen alhora. Aquest treball és una exploració dels processos de compromís corporal i de la retirada, considerats en els seus aspectes epistèmics i empírics. Dues preguntes dirigeixen aquesta anàlisi: 1) com concebre el compromís corporal, a través del diàleg i la complementarietat entre els patrons d’intel·ligibilitat; 2) més específicament, com es converteix una persona practicant d’aquestes activitats i, per què de sobte, es decideix a abandonar?

Paraules clau: compromís corporal, esport, identitat, perillós, pluralitat, reflexivitat, risc.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2013

Data de lectura: 19 de setembre de 2011