Dansem al ritme del “Hip-hop”

Juan Ortí Ferreres

Jordi Balaguer Vives

Idioma de l’original

Citació

Ortí Ferreres, J., & Balaguer Vives, J. (2001). Lets dance to the rythm of Hip Hop. Apunts. Educación Física y Deportes, 65, 88-97.

364Visites

Resum

Atès el poc desenvolupament dels continguts de caràcter rítmic expressiu dintre de l’Educació Física actual, i considerant les àmplies possibilitats que presenten aquests continguts per al desenvolupament de les capacitats de l’alumnat i la consecució dels objectius generals de l’etapa, pretenem d’oferir una nova alternativa per treballar dintre de l’àrea d’Educació Física mitjançant un tipus de música que es troba en un gran apogeu, tant a nivell nacional com internacional; parlem de la música Funky i Hip-hop. Molts professionals no s’atreveixen a introduir aquests continguts dintre de l’aula a causa del seu desconeixement i a la suposició de l’ampli bagatge tècnic que s’ha de posseir per ensenyar-ne. Amb aquest article pretenem d’oferir una visió clara de les possibilitats de treball d’aquests continguts; l’únic requeriment és un mínim de capacitat rítmica i una mica d’imaginació, i també oferim el contingut bàsic que ha de tenir qualsevol programació d’un crèdit variable dintre de l’actual marc educatiu de la LOGSE.

Paraules clau: coreografia, dansa, hip hop, ritme.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2001