Cultura de resistència: un estudi antropològic

Roberto Cachan Cruz

*Correspondència: Roberto Cachán Cruz rocacruz@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Cachán Cruz, R. (2014). Stamina Culture: an Anthropological Study. Apunts. Educación Física y Deportes, 115, 33-36. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/1).115.02

527Visites

Resum

El camí cap a la comprensió del fet esportiu en la societat actual possiblement és la incorporació, avui més que mai, de reflexions humanístiques que aportin arguments explicatius i interpretatius sobre aquest fenomen. En aquesta línia s’ubica aquest assaig, en el qual es pretén establir alguns dels fonaments de l’esport de gran exigència física des de la perspectiva de l’antropologia social i cultural. A partir d’una visió de l’esport contemporani com a fet social total, i mitjançant una metodologia qualitativa (observació i entrevista oberta), analítica i d’investigació documental, les conclusions autoritzen la inclusió d’aquests esports emergents com una filosofia de vida en el seu sentit més existencial.

Paraules clau: antropología, esforç, esport, sacrifici.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 21 de maig de 2013

Acceptat: 29 d'octubre de 2013

Publicat: 1 de gener de 2014