Creació d’una pedagogia de l’EF

Joan Antoni Prat

Idioma de l’original

Citació

Prat, J. A. (1986). Creación de una pedagogía de la EF. Apunts. Educación Física y Deportes, 06, 39-41.

295Visites

Resum

Voldria fer una referència de Cagigal respecte dels estudis específicament d’educació física, perquè crec que es molt important. Ell era professor d’educació física per l’Escola de San Carlos, de la Facultat de Medicina de la Universi tat Complutense de Madrid; era Ilincenciat, aquest és el punt més important per a nosaltres —vull dir en vinculació amb el nostre centre— era llicenciat en Educació Física i doctor per la Universitat de Praga. Crec que són les màximes qualificacions respecte de la nostra materia específíca des d’un punt de vista acadèmic que pot tenir José María Cagigal. No sé si l’època o dècada dels 60 als 70 serà considerada històricament com a una època de crisi social a Espanya, durant la Lidal sorgiren una sèrie de moviments culturals. Parlant avui aquí fonamentalment de Cagigal, quant el seu aspecte pedageogic, jo crec que realment és interessant de resaltar el fet que per al nostre món de l’educació física ell fou l’iniciador d’un nou moviment evidentment cultural. No és fàcil de fer una anàlisi de tota la seva obra, fins i tot de la seva obra pedagógica d’aquest darrers vint anys, ja coneixem la quantitat d’aportació bibliogràfica que té, però jo voldria destacar en aquesta anàlisi tres aspectes:

1) Cagigal en el context de la política educativa —crec que és punt important—

2) Cagigal en la pedagogia: què va representar en el món de l’Educació Física l’INEF, el naixement de l’INEF i el primer pla d’estudis i

3) Cagigal com a professor de les matèries de psicologia i pedagogia de l’educació física i l’esport.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1986