Cost energètic del dribling en hoquei sobre patins

Assumpta Ensenyat Solé

Dr. Alfonso Blanco

Natàlia Balagué

Idioma de l’original

Citació

Enseñat, A., Blanco, A., & Balagué, N. (1997). Energetic cost of dribbling in skate hockey. Apunts. Educación Física y Deportes, 47, 8-14.

 

429Visites

Resum

L’objectiu del present estudi ha estat analitzar i comparar el cost energetic del dribling en l’hoquei sobre patins respecte a l’acció de patinar. Dotze jugadors amateurs ben entrenats han realitzat durant cinc minuts, a 11, 13 i 15 km/hora, només patinatge i patinatge mentre driblaven la bola amb l’estic. En ambdós casos, s’avaluaren directament i es compararen consum d’oxigen, ventilació, freqüència cardíaca i nivell de percepció subjectiva de esforç. Les variables fisiològiques foren registrades mitjançant un analitzador de gasos portàtil telemètric (Cosmed K2) i un cardiotacómetre (Sport Tester PE4000). El cost energètic s’incrementa linealment amb la velocitat i, a més, és superior en tots els casos en driblar la bola mentre es patina (17.50 ± 0.7 ml/kg.m vs 20.40 ± 0.61 ml/kg.m a I 1 km/h; 19.23 ± 0.51 ml/kg.m vs 24.54 ± 0.76 ml/kg.m a 13 km/h; 24.84 ± 0.85 ml/kg.m vs 32.44 ± 0.7 ml/kg.m a 15 km/h). La ventilació i la freqüència cardíaca mostren també una evolució similar. Els nivells de percepció subjectiva de l’esforç són més alts en realitzar el dribling que en patinar (p<.05) i, en ambdós casos, també més elevats com més gran és la velocitat (p< .05). Es pot concloure que el dribling de la bola en hoquei en patinar augmenta significativament el cost energètic i la percepció subjectiva de l’esforç amb respecte a l’acció de només patinar.

Paraules clau: consum d'oxigen, cost energètic, hockey patins, patinatge.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1997