Correlació de l’habilitat del placatge en jugadores de màxim nivell espanyol de rugbi femení

Rosa Calafat Ponsetí

*Correspondència: Rosa Calafat Ponsetí rcalafat@xtec.cat

Idioma de l’original

Citació

Calafat Ponsetí, R. (2012). Correlation of Tackle Ability in High Performance Spanish Women’s Rugby Union Player. Apunts. Educación Física y Deportes, 109, 73-79.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/3).109.07

547Visites

Resumen

Aquest estudi investiga l’habilitat del placatge en jugadores de màxim nivell espanyol de rugbi femení i determina la relació que hi pot haver amb les seves característiques físiques i antropomètriques. Els subjectes d’estudi van ser 17 jugadores de màxim nivell espanyol i 12 jugadores júnior que formen part del grup d’Alt Rendiment Català (ARC). Es va valorar l’eficiència al placatge utilitzant uns criteris tècnics establerts. També es va valorar: velocitat (10 m), agilitat reactiva (RAT), potència de cames (salt vertical) i mesures antropomètriques estàndards. Les jugadores d’alt nivell van tenir un resultat significativament superior (p ≤ 0,05) en l’eficiència en el placatge (70,6 % vs. 50,4 %). Les jugadores d’alt nivell van tenir significativament (p ≤ 0,05) més anys d’experiència en rugbi i més IMC. També van ser més ràpides en 10 metres i en el RAT. L’única correlació individual de les variables estudiades amb l’habilitat del placatge van ser els anys d’experiència en rugbi (r = 0,73, p ≤ 0,01),  que van contribuir de manera significativa (r² = 0,52, p ≤ 0,01) a predir l’habilitat del placatge. Suggerim que les jugadores de rugbi espanyoles milloren la seva eficiència en el placatge mitjançant l’experiència competitiva i no per les seves qualitats físiques i antropomètriques analitzades en aquest estudi. Suggerim que l’habilitat per fer un placatge efectiu en jugadores d’alt nivell pot dependre d’altres factors no analitzats en aquest estudi, a més a més dels anys d’experiència. Cal tenir en compte que les jugadores no són professionals i per tant la seva condició física està lluny del màxim de les seves possibilitats.

Paraules clau: aspectes antropomètrics, aspectes físics, habilitat placatge, rugbi femení, tests físics.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 29 de febrer de 2012

Acceptat: 10 de maig de 2012

Publicat: 1 de juliol de 2012