Control biomèdic de l’entrenament en tennis de taula. Exemple de test de camp

Carlos Melero Romero

Francisco Pradas de la Fuente

Mª Carmen Vargas Corzo

Idioma de l’original

368Visites

Resum

El tennis de taula és una disciplina esportiva poc coneguda, tant pel que fa a la condició física ideal dels seus jugadors, com pel que fa als mètodes específics de control de l’entrenament, dos aspectes considerats avui en dia de gran interès per la seva aplicabilitat en la planificació de les càrregues de treball i per la seva repercussió en el rendiment esportiu. Objectius: Estandarditzar el control específic de l’entrenament mitjançant el disseny d’un protocol de proves que, aplicat mitjançant una metodologia senzilla i fiable, pugui aportar una informació útil sobre l’estat de salut i la condició física dels esportistes, i avaluar posteriorment amb aquesta bateria de tests, 3 grups de jugadors de diferents categories. La mostra estava formada per 16 jugadors: 4 homes, esportistes d’elit, i 12 joves promeses nacionals de les categories aleví, benjamí, infantil i juvenil, 7 del sexe masculí i 5 del femení. La bateria de proves va incloure: impedanciometria, analítica sanguínia i test de camp, amb determinacions de lactat en sang capil·lar i monitoratge de la freqüència cardíaca. Les dades obtingudes van evidenciar un millor estat de condició física dels jugadors d’elit, en relació amb els altres dos grups de categoria esportiva inferior; a més, hi havia una correlació directa entre les variables analítiques considerades indicadors d’un bon estat físic i el rendiment esportiu evidenciat a través dels resultats del test de camp. Conclusió: tot i que el protocol de proves aplicat podria ser util per als objectius marcats, cal seguir ampliant els estudis en aquest sentit.

Paraules clau: hematología, lactat, rendiment, rendimiento, rendimiento, tennis de taula, test de camp.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2005