Contribució dels estudis praxiológics a una teoria general de les activitats físico-esportivo-recreatives

Francisco Lagardera

Idioma de l’original

Citació

Lagardera Otero, F. (1993). Contribución de los estudios praxiológicos a una teoría general de las actividades físico-deportivo-recreativas. Apunts. Educación Física y Deportes, 32, 10-18.

335Visites

Resum

A partir de l’acceptació de praxi física entesa des del punt de vista etimològic, aquest treball tracta d’aclarir  terminológicament els conceptes d’acte, acció i activitat per tal de justificar l’objecte d’estudi de la praxiologia. Disciplina que es dedica a l’estudi de les accions humanes i que disposa d’àmbits d’estudi de gran interès per als llicenciats en educació física, ja que investiga sobre les accions esportives, físico-lúdiques, corpório-aprehensives i expressives.

Paraules clau: acció, acte, activitat, corporalitat, motricitat i praxiologia, moviment, praxi física.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'abril de 1993