Continguts i models d’elaboració de la informació esportiva a la premsa escrita. Resultats d’un estudi comparatiu internacional

Thomas Horky

*Correspondència: Thomas Horky thomas@horky.de

Idioma de l’original

Citació

Horky, T. (2009). Contents and Patterns of the Construction of Sports Reporting in Print media - Results of an international comparing Survey. Apunts. Educación Física y Deportes, 97, 70-79.

354Visites

Resum

Encara que l’esport és un dels temes més destacats en els mitjans de comunicació de tot el món, les investigacions internacionals sobre la informació esportiva són més aviat escasses. En aquest article es presenten els resultats d’un estudi sobre la informació esportiva internacional als diaris de sortida diària amb dades recopilades a deu països diferents. En l’estudi exploratori de camp es va analitzar la distribució dels temes, els principis de construcció dels continguts així com d’altres criteris de qualitat de la informació esportiva en tres tipus diferents de diaris. A més del predomini del futbol, sobretot de les figures masculines, en l’International Sports Press Survey s’ha comprovat l’existència d’una tendència a la globalització en la premsa esportiva, elaborada en general amb poca cura periodística.

Paraules clau: esport i mitjans de comunicació, estudi internacional, futbol, premsa escrita, qualitat.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2009