Contingut dels plans d’estudi de la llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport a Espanya

Iván López Fernández

Pedro Almendral Lara

Idioma de l’original

Citació

López Fernández, I., & Almendral Lara, P. (2001). Study plan content of the Sciences of the Physical Activity and Sport degree in spain. Apunts. Educación Física y Deportes, 65, 72-85.

332Visites

Resum

Els ensenyaments superiors relacionats amb l’activitat física i l’esport han experimentat un avanç considerable als últims anys, cosa que ha situat aquests estudis dintre de l’àmbit universitari a l’alçada de qualsevol altra titulació oficial. Els últims plans d’estudi, actualment vigents, confirmen el nivell científic dels estudis i denoten un esforç d’adaptació a les noves tendències físicoesportives. Aquest article recopila els plans d’estudi dels centres espanyols que imparteixen la llicenciatura en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport; així facilitem una anàlisi comparativa que contribueixi a superar-ne les mancances i possibiliti l’intercanvi curricular entre centres, alhora que pot proporcionar models acadèmics per als centres de nova creació.

Paraules clau: ciències de l’activitat física i de l’esport.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2001