Consum d’oxigen i llindar anaeròbic en joves esportistes d’atletisme, natació i triatló

Vicente Torres Navarro

José Campos Granell

*Correspondència: Vicente Torres Navarro vicente_pirri@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Torres Navarro, V., & Campos Granell, J. (2018). Oxygen Consumption and Anaerobic Threshold in Young Athletes in Track and Field, Swimming and Triathlon. Apunts. Educación Física y Deportes, 132, 94-109. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/2).132.07

481Visites

Resum

L’objectiu de l’estudi és conèixer si existeixen diferèn­cies en els perfils fisiològics de joves esportistes en funció de la seva especialitat esportiva i grup d’edat. La mostra està composta per 400 esportistes de tots dos sexes del Centre de Tecnificació de Xest (València) classificats en 3 grups d’edat: <12-13, 14-16 i 17-20 anys, i d’especialitats esportives de resistència: atletisme, natació i triatló (n=134, n=135 i n=131 respectivament). El perfil fisiològic s’analitza a partir dels valors del consum màxim d’oxigen ­(VO2màx) i el llindar anaeròbic (Llan) sobre la base de la massa total (kg); massa muscular (kgmus) i massa lliure de greix (FFM), així com del consum d’oxigen logarítmic (VO2·log), a fi d’a­nul·lar l’efecte de la grandària corporal. Les dades s’han obtingut d’un test ergoespiromètric incremental en rampa seguint el protocol de Wasserman. Els resultats derivats de l’anàlisi de variància (Anova) indiquen que per al cas de les especia­litats esportives existeixen diferències significatives en totes les variables mesurades entre els esportistes d’atletisme i natació (p<0.05), i entre els de triatló i natació (p<0.05). Per contra, no s’han trobat diferències significatives entre els esportistes d’atletisme i triatló (p>0.05). Quant als grups d’edat, s’han trobat diferències significatives en totes les variables mesurades entre els grups de 0.05).

Paraules clau: consum màxim d’oxigen, fisiología, joves esportistes, llindar anaeròbic.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 1 de setembre de 2016

Acceptat: 2 de maig de 2017

Publicat: 1 d'abril de 2018