Consideracions entorn l’experiència de Torí

Andrea Imeroni

Jiuse Giorgi Trolletti

Idioma de l’original

Citació

Imeroni, A., & Giorgi Trolletti, J. (1986). Consideraciones en torno la experiencia de Turín. Apunts. Educación Física y Deportes, 05, 21-26.

483Visites

Resum

Els caràcters fonamentals de l’activitat motriu per als ancians a Torí s’han desenvolupat en estreta sintonia amb el punt de vista mèdic que va assumir la càtedra de geriatria de la universitat de Torí. Tot plegat es pot sintetitzar en dos elements fonamentals: la no medicalització de la intervenció y el fet de possibilitar una participació massiva. La no medicalització de la intervenció és un objectiu de summa importància per als nostres metges, els quals aprecien granment la incidència psicológica d’una activitat duta a terme i viscuda no amb mires terapeutiques, sinó d’experiència motriu personal. La participació massiva ha estat afavorida en dos aspectes: pel recolzament perquè l’activitat dels cursos estigués adaptada a totes les possibilitats, incloses les d’aquells qui presenten algun problema de tipus patológic, i per la proposta d’un certificat d’admissió que no suposés exàmens mèdics costosos y complicats.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1986