Conflicte d’identitats: la identitat esportiva versus la identitat nacional a Barcelona

Andrea N. Packard

*Correspondència: Andrea N. Packard andrea.packard@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Packard, A. N. (2010). Competing Identities: Athletic Versus National Identity in Barcelona. Apunts. Educación Física y Deportes, 100, 7-13.

493Visites

Resum

La relació entre la identitat esportiva nacional per als esportistes d’elit que s’identifiquen com a catalans (nre. =21), espanyols (nre. = 28), i “altres nacionalitats” (nre. = 12), va ser mesurada amb l’escala AIMS (Athletic Identity Measurement Scale), el qüestionari PEAQ (Personally Expressive Activities Questionnaire), i les puntuacions en Identificació amb Espanya en 61 participants. Trenta-una dones i trenta homes del CAR (Centre d’Alt Rendiment), també van completar un qüestionari demogràfic sobre el seu coneixement del català, entre altres variables. Es van donar diferències grupals significatives en les puntuacions en Identificació amb Espanya, cosa que indica que aquells que s’identificaven com a catalans tenien puntuacions més baixes que els seus companys. A més a més, la fluïdesa en el català es correlacionava amb puntuacions més baixes en Identificació amb Espanya. Els resultats són discutits en termes de conflicte d’identitat nacional entre esportistes d’elit que competeixen per Espanya però no s’identifiquen com a espanyols.

 

Paraules clau: Barcelona, català, Catalunya, Espanya, esport d’elit, esportistes, identitat nacional.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 17 de setembre de 2008

Acceptat: 16 de decembre de 2008

Publicat: 1 d'abril de 2010