Confiabilitat de proves per a flexibilitat en futbolistes joves d’un club professional

Cristian Díaz-Escobar

Jaime Ocaranza-Ozimica

Víctor Patricio Díaz-Narváez

Robert Utsman

*Correspondència: Víctor Patricio Díaz Narváez vpdiaz@tie.cl

Idioma de l’original

Citació

Díaz-Escobar, C., Ocaranza-Ozimica, J., Díaz-Narváez, V. P., & Utsman, R. (2018). Reliability of Flexibility Tests in Young Soccer Players From a Professional Club. Apunts. Educación Física y Deportes, 131, 80-94. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2018/1).131.06

623Visites

Resum

Objectiu. Estimar la confiabilitat de proves per mesurar flexibilitat de la musculatura flexoextensora de genoll, d’acord amb la temporada, edat i posició de joc en jugadors homes de l’àrea formativa d’un club professional de futbol. Material i mètodes. El mesurament de la flexibilitat es va realitzar mitjançant l’aplicació de les proves Modified Thomas Test (MT Test) per quàdriceps i el Modified Back-Saber Sit-and-Reach Test (MBS Test) per isquiotibials. La confiabilitat es va estimar mitjançant l’α de Cronbach. Resultats. Ambdues proves van presentar estimacions altes de confiabilitat entre temporades, per categories de jugadors, posició de joc i en comparar rendiment entre membre inferior dret i esquerre. Conclusions. Ambdues proves poden ser aplicades en esports col·lectius, com esdevé a l’àrea formativa de clubs professionals de futbol, especialment en la prevenció de lesions esportives, en tenir una validesa acceptada, presentar una alta confiabilitat d’acord a l’estudi i, a més, tenir com a característiques: baix cost, fàcil aplicació i mesurar un volum important de persones en breus períodes de temps.

Paraules clau: isquiotibials, lesió muscular, quàdriceps, test flexibilitat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 12 de setembre de 2016

Acceptat: 1 de maig de 2017

Publicat: 1 de gener de 2018