Comportament visual i resposta de reacció en tennis segons el tipus i direcció del cop

Vicente Luis del Campo

Raúl Reina Vaíllo

Rafael Sabido Solana

Francisco Javier Moreno Hernández

*Correspondència: Vicente Luis del Campo viluca@unex.es

Idioma de l’original

Citació

Luis del Campo, V., Reina Vaíllo, R., Sabido Solana, R., & Moreno Hernández, FJ (2012). Movimiento Perception and Reaction Response Time in Tenis According to the Type and Direction of Shot. Apunts. Educación Física y Deportes, 107, 61-68.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2012/1).107.06

552Visites

Resum

El treball d’investigació analitza, des d’una perspectiva cognitiva, el comportament visual i motor d’una mostra de tennistes novells durant la percepció de diversos  moviments de cop fets per un tennista oponent. Es registren les fixacions visuals (temps i localització) a través del sistema de seguiment de la mirada ASL SE5000, els paràmetres temporals de la resposta motriu (temps de reacció, temps de moviment i resposta de reacció) i la seva eficàcia a través d’un sistema tecnològic creat per a aquest efecte. Els resultats mostren que els tennistes fixen més la seva visió en el membre superior (cap, espatlles i tronc) per als cops de dreta, mentre que la fixen més en el membre executor (braç executor i mà-raqueta) i bola per als cops de revés. A més a més, els tennistes reaccionen i responen abans davant de cops de dreta que de revés, i davant de cops paral·lels que encreuats. No hi ha diferències en l’eficàcia de la resposta segons el tipus o direcció del cop. Es recoman a a entrenadores de tennis ensenyar una estratègia de recerca visual d’índexs de moviment segons el tipus i direcció del cop, especialment per als cops de revés i encreuats, ja que dificulten que es reaccioni i respongui abans.

Paraules clau: estratègia recerca visual, resposta de reacció, tennis, tipus i direcció cop.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 21 de gener de 2011

Acceptat: 19 de maig de 2011

Publicat: 1 de gener de 2012