Combats escènics

Pawel Rouba Billowicz

Idioma de l’original

Citació

Rouba Billowicz, P. (2010). Stage Combat. Apunts. Educación Física y Deportes, 100, 73-87.

454Visites

Resum

“Combats Escènics” és un treball que tracta sobre la interpretació artística de la violència d’artistes de l’espectacle per tal de divertir el públic i emetre un missatge humanista mitjançant una coreografia ritual. En aquest estudi es presenta una classificació del combat escènic des del doble vessant agonista/antagonista, es realitza un passeig històric de la representació artística del combat a través de les diferents etapes i de les diverses cultures, s’aborda la preparació escènica de l’actor i del coreògraf, i s’entreveuen les perspectives de futur d’aquesta modalitat artística. Estudi realitzat per Pawel Rouba Billewicz (Inowroclaw, Polònia, 1939 – Barcelona, 2007), director, coreògraf, actor, mestre d’armes, mestre del gest i de la pantomima i professor de l’INEF de Catalunya. Aquest article, editorialment inèdit, es publica postmortem per Apunts. Educació Física i Esports com a homenatge i reconeixement de l’autor per la seva extraordinària i polivalent aportació al camp de l’art i l’Activitat Física i l’Esport.

Paraules clau: art esportiu, combat escènic, Coreografia Ritual, expressió corporal, història cultural.

ISSN: 1577-4015

Rebut: Novembre de 2009

Acceptat: Febrer de 2010

Publicat: 1 d'abril de 2010