Clubs esportius a Espanya i a alemanya: una comparació teòrica i empírica

Klaus Heinemann

Núria Puig

Carles López

Antonio Moreno Ruiz

Idioma de l’original

Citació

Heinemann, K., Puig, N., López, C., & Moreno, A. (1997). Sports clubs in Spain and Germany: a theoretical and empirical comparison. Apunts. Educación Física y Deportes, 49, 40-62.

239Visites

Resum

A l’article, es comparen les dades obtingudes en sengles enquestes sobre clubs esportius a Espanya i a Alemanya. A la primera part, es discuteixen els problemes teòrics i de mètode que planteja tota investigació sociològica comparativa. A la segona, es fa una anàlisi empírica de les dades obtingudes. Les conclusions interpreten els resultats a la llum del debat sobre globalització, arranjaments institucionals (institutional arrangements) i lloc ocupat pels clubs en el context social.

Paraules clau: clubs esportius, globalització i integració europea, sociología comparativa, sociologia de les organitzacions voluntàries.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 1997