Caracterització funcional de la tàctica esportiva. Proposta de classificació dels esports

Josep Solà Santesmases

Idioma de l’original

Citació

Solà Santesmases, J. (2005). Apunts. Educación Física y Deportes (1985-2015). Functional characterization of sport tactics. Sports classification porposal. Apunts. Educación Física y Deportes, 82, 36-44.

299Visites

Resum

En un article anterior s’havia ofert una explicació de la tàctica esportiva com a un saber esportiu interpretatiu. El present article s’articula com a continuació d’aquell recorregut deductiu que, havent partit de l’estudi general dels sabers esportius, acotava finalment el fenomen dels sabers exclusivament tàctics. El nostre article pretén d’aprofundir i justificar els descriptors teòrics essencials que permeten d’aclarir el concepte de tàctica (saber, interpretació i integració funcional) i les seves adjectivacions més freqüents en la cultura esportiva (Individual o Col·lectiva, d’Atac i Defensa), per tal d’establir les premisses per a una futura construcció educativa de la intel·ligència en el joc i una bona fonamentació didàctica. En el transcurs del discurs teòric, es proposa també una Classificació Funcional dels Esports que pugui suposar una ordenació adequada de les modalitats esportives, d’acord amb les convencionalitats adaptatives i els diferents tipus de sabers.

Paraules clau: classificació funcional dels esports, saber interactiu interpretatiu, tàctica esportiva.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2005