Característiques psicobiològiques de les persones d’edat

Ermanno Ferrario

Pierantonio Visentin

Idioma de l’original

Citació

Ferrario, E., & Visentin, P. (1986). Características psicobiológicas de las personas de edad. Apunts. Educación Física y Deportes, 05, 8-12.

350Visites

Resum

L’envelliment de la població és un fenomen demogràfic de gran relleu en la societat contemporània, en especial en la industrialitzada, i comporta problemes que s’han d’afrontar sobretot per mitjà de la prevenció. Cal ajudar la persona que envelleix perquè conservi la pròpia autosuficiència física, psíquica i social durant el màxim de temps possible i, en particular, perquè mantingui les seves relacions amb l’ambient, que s’afavorirà amb una vida activa, que en la major part dels casos està condicionada per la possibilitat del moviment. El moviment, doncs, pot ser concausa i al mateix temps efecte de l’autosuficiència globalment entesa: qualsevol intervencíó que tendeixi a incrementar-lo o mantenir-lo és important per al benestar de l’individu. Sovint no ens preocupem suficientment, i en concret, del mode mitjançant el qual la persona que envelleix, o que ha envellit, pot veure reduïda la pròpia hipocinèsia. Les iniciatives que han sorgit per contrarestar la sedentarietat són adreçades generalment a subjectes joves o adults, contemplen activitats esportíves que tot sovint no estan adaptades a l’ancià, necessiten controls preliminars en profunditat que n’escapcen la difusió, persegueixen potser objectius motors que es conceben com a fins en si mateixos.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 d'octubre de 1986