Característiques morfològiques i funcionals de l’aeròbic esportiu

Jesús López Bedoya

Mercedes Vernetta

Juan Carlos de la Cruz

Idioma de l’original

Citació

López Bedoya, J., Vernetta, M., & de la Cruz, J. C. (1999). Morphoogical and functional characteristics of sport aerobic. Apunts. Educación Física y Deportes, 55, 60-65.

565Visites

Resum

L’aeròbic s’ha manifestat en els últims anys com una activitat física de les més practicades al món. Aquest apogeu impulsa en la dècada dels vuitanta aquesta activitat com a esport espectacle i de competició, actualment encara desconegut en gran part de la geografia espanyola. Nosaltres hem tractat el present estudi amb l’objectiu d’analitzar algunes característiques morfològiques i funcionals de les persones practicants d’aeròbic esportiu i d’aquesta forma aportar determinats paràmetres del perfil de l’especialitat que poden facilitar elements d’interès per a un coneixement més gran i entrenament específic. No es tracta de l’anàlisi de l’aeròbic entès com a “Mètode de gimnàstica amb acompanyament musical per al manteniment i desenvolupament de la forma física general de l’individu amb exercicis fonamentalment aeròbics” que defineix Porta (1986), sinó de l’aeròbic esportiu, com a modalitat competitiva institucionalitzada, amb un reglament tècnic específic que cerca mesurar l’habilitat general de tot competidor.

Paraules clau: aeròbic esportiu, força, freqüència cardíaca, lactat, morfología.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1999