Cap a una sistematització de l’anàlisi del joc. Rugby: el joc al peu

David Carreras i Villanova

Jordi Solà i Grancha 

Idioma de l’original

Citació

Carreras, S., & Solà, J. (1997). Towards a systemization of the game analysis. Rugby: the game to the foot. Apunts. Educación Física y Deportes, 47, 40-51.

381Visites

Resum

Actualment en els esports col·lectius, l’observació i l’anàlisi del joc estan adquirint un paper preponderant com a factor clau en la millora del rendiment. Per això, es fa necessari poder justificar, de forma més rigorosa, la creació de noves tendències en el plantejament estratègic i de sistemes tàctics en cada esport. Seguint aquesta línia, el present article plasma el procés realitzat en l’estudi del joc al peu en el rugby, amb objectiu de poder determinar el grau d’efectivitat i els factors que determinen la seva utilització durant el desenvolupament del joc.

Paraules clau: efectivitat, joc al peu, observació, rugby.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1997